Новини, Политика, Шарен свят

Община Самоков обявява търгове

Община Самоков обявява на 29 май 2012 г. шест отделни търга за отдаване под наем на шест сгради в района на бившия стопански двор в с. Говедарци.
Начален час на търга: 8.45 ч.
За справки: в сградата на Община Самоков, стая № 401, или в кметството на с. Говедарци.
Крайният срок за подаване на документите е 16.30 ч. на 28 май 2012 г.

ХХХ

Община Самоков обявява търг за отдаване под наем на земеделски имот 15285.11.446 – нива с площ 210.455 дка в землището на с. Говедарци, в местността Опитно поле.
Начален час на търга: 9.15 ч.
За справки: в сградата на Община Самоков, стая № 401.
Крайният срок за подаване на документите е 16.30 ч. на 28 май 2012 г.

Leave a Reply