Новини

Община Самоков обявява

Община Самоков обявява:
На 28.11.2012 г. от 9,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 23039.6.328 – нива, с площ 133,039 дка, в м. ”Рудежо”, землището на с. Доспей.
Подаване на документи за участие в търга – до 27.11.2012 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

xxx

Община Самоков обявява:
На 28.11.2012 г. три отделни търга за отдаване под наем на ид. части от общински имот с идентификатор 65231.917.502, целия с площ 2500,00 кв.м, находящ се в м. „Големо Бакшево” – гр. Самоков
Подаване на документи за участие в конкурса – до 27.11.2012 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

Leave a Reply