Община Самоков обявява

Обява за провеждане на търг за отдаване под наем

На 19.02.2013 г. от часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с номера: № 176003 с площ 0,426 дка, нива, АОС № 9104/23.12.2009 г., № 176004 с площ 0,258 дка, нива, АОС № 9105/23.12.2009 г., № 176005 с площ 1,075 дка, нива, АОС № 9106/23.12.2009 г., № 176006 с площ 1,593 дка, нива, АОС № 9107/23.12.2009 г., № 173002 с площ 3,027 дка, нива, АОС № 9091/22.12.2009 г., № 173003 с площ 1,974 дка, нива, АОС № 9092/22.12.2009 г., № 126014 с площ 1,984 дка, нива, АОС № 8902/09.12.2009 г., находящи се в м. “Реката”, в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за обекта – 110,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 110,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 11,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – от 29.01.2013 г. до 12.00 часа на 15.02.2013 г., гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Документите се получават в стая № 401, Община Самоков. Подаване на документи – от 29.01.2013 г. до 16.30 часа на 15.02.2013 г. на Деловодството на Община Самоков, гишета № 2 или 3.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Обява за провеждане на търг за отдаване под наем

На от часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с номера: № 003001 с площ 47,551 дка, пасище, АОС № 10094/06.08.2010 г., № 003002 с площ 40,167 дка, пасище, АОС № 10095/06.08.2010 г., № 003003 с площ 23,077 дка, пасище, АОС № 10098/06.08.2010 г., № 003006 с площ 18,954 дка, пасище, АОС № 10099/06.08.2010 г., № 526002 с площ 15,097 дка, пасище, АОС № 11107/14.05.2012 г. в м. “Верила”, № 527003 с площ 480,439 дка, пасище, АОС № 11108/14.05.2012 г. в м. “Верила”, находящи се в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за обекта – 5152,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 5152,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 515,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 3 години.
Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – от 29.01.2013 г. до 12.00 часа на 15.02.2013 г., гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Документи се получават в стая № 401 в Община Самоков. Подаване на документи – от 29.01.2013 г. до 16.30 часа на 15.02.2013 г. на Деловодството на Община Самоков, гишета № 2 или 3.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Обява за провеждане на търг за отдаване под наем

На от часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с номера: № 385001 с площ 150,000 дка, ливада, АОС № 857/14.12.2000 г. в м. “Голям Дебелец”, № 385004 с площ 114,784 дка, ливада, АОС № 11024/30.03.2012 г. в м. “Голям Дебелец”, № 001909 с площ 22,657 дка, нива в м. “Яребковица”, АОС № 10086/06.08.2010 г., № 001917 с площ 16,684 дка, нива в м. “Яребковица”, АОС № 10088/06.08.2010 г., № 001918 с площ 10,320 дка, нива, АОС № 10089/06.08.2010 г. в м. “Яребковица”, № 315021 с площ 10,000 дка, ливада, АОС № 10900/01.02.2012 г. в м. “Верила”, находящи се в землището на с. Ковачевци и № 515007 с площ 79,992 дка, ливада, АОС № 862/15.12.2000 г. в м. “Корията” в землището на с. Поповяне

Начална годишна наемна цена за обекта – 4810,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 4810,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 480,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 3 години.
Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – от 29.01.2013 г. до 12.00 часа на 15.02.2013 г., гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Подаване на документи – от 29.01.2013 г. до 16.30 часа на 15.02.2013 г. на Деловодството на Община Самоков, гишета № 2 или 3.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Обява за провеждане на търг за отдаване под наем

На 18.02.2013 г. от 10.15 часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с номера: № 226026 с площ 2,8 дка, нива, АОС № 10624/09.05.2011 г., находящ се в м. “Кумански дол” в землището на с. Ковачевци и № 226029 с площ 4,5 дка, нива, АОС № 10625/09.05.2011 г., находящ се в м. “Кумански дол” в землището на с Ковачевци

Начална годишна наемна цена за обекта – 73,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 73,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 7,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – от 29.01.2013 г. до 12.00 часа на 15.02.2013 г., гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Документите се получават в стая 401 в Община Самоков. Подаване на документи – от 29.01.2013 г. до 16.30 часа на 15.02.2013 г. на Деловодството на Община Самоков, гишета № 2 или 3.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Обява за провеждане на търг за отдаване под наем

На 18.02.2013 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с номера: № 000239 с площ 59,787 дка, пасище, АОС № 9501/22.03.2010 г., находящ се в м. “Алагюзица” в землището на с. Ковачевци и № 000242 с площ 438,575 дка, пасище, АОС № 9503/22.03.2010 г., находящ се в м. “Алагюзица” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за обекта – 3992,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 3992,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 400,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 3 години.
Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 15.02.2013 г., гише № 12 или № 13. Документи се получават в стая № 401 в Община Самоков. Краен срок за подаване на тръжните документи – 16,30 часа на 15.02.2013 г., гише № 2 или № 3 – Деловодство.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*