Новини, Обяви, Политика

Община Самоков обявява

ОБЩИНА САМОКОВ ОБЯВЯВА:

На 19.02.2013 г. от 10.30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение с идентификатор 65231.906.303.4, с площ 38,00 кв.м., находящо се в Общински пазар-Самоков
Подаване на документи за участие в търга – до 18.02.2013 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ОБЩИНА САМОКОВ ОБЯВЯВА:

На 11.02.2013 г. от 10,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на временен търговски обект № 11, с площ 30,50 кв.м., представляващ помещение с предназначение „заведение за обществено хранене”, находящ се в дървена къщичка/по строителна документация група В, подобект В7/, на пешеходната зона на ул. „Македония”
Подаване на документи за участие в търга – до 08.02.2013 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ОБЩИНА САМОКОВ ОБЯВЯВА:

На 19.02.2013 г. от 9,45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение-търговски обект ЗХР, с площ 30,00 кв.м., находящо се в гр. Самоков, на ІІ етаж в сграда „Административно-делова” с идентификатор 65231.916.515.2
Подаване на документи за участие в търга – до 18.02.2013 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ОБЩИНА САМОКОВ ОБЯВЯВА:

На 19.02.2013 г. от 10,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на замеделска земя – 10 бр. общински имоти с №№: 033057, 033064, 033070, 033076, 033039, 033122, 033127, 033130, 000380 и 035009 – ниви с обща площ 59,982 дка, находящи се в землището на с. Широки дол, различни местности.
Подаване на документи за участие в търга – до 18.02.2013 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

Община Самоков ОБЯВЯВА:

На 14.06.2012 г. от 10,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на 13 общински имоти -земеделска земя-с№№: 000049, 000248, 010049, 010105, 010110, 016026, 010106, 010107, 041028, 041020, 042040, 042045, 043023, с обща площ 494,663 дка, в землището на с. Горни Окол
Подаване на документи за участие – до 13.06.2012 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ОБЩИНА САМОКОВ ОБЯВЯВА:

На 22.06.2011 г. от 10,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-имот № 65231.917.658-ливада, с площ 1,630 дка, в м. Боричо – гр. Самоков
Подаване на документи за участие – до 21.06.2011 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ОБЩИНА САМОКОВ ОБЯВЯВА:

На 22.06.2011 г. от 10,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-имот № 038001-ливада, с площ 6,469 дка, в м. Рудежо – с. Широки дол
Подаване на документи за участие – до 21.06.2011 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

Leave a Reply