Новини, Обяви, Политика, Шарен свят

Община Самоков съобщава за провеждане на търгове

Община Самоков обявява:
На 16.10.2012 г. от 10.15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 31228.5.310 – ливада, с площ 67,790 дка, находящ се в землището на с. Злокучане, местността „Сребърничката”.
Подаване на документи за участие в търга – до 15.10.2012 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ххх

Община Самоков обявява:
На 16.10.2012 г. от 10.30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение /склад/, с площ 32,00 кв. м, находящо се в мазето на сграда „Училище”, кв. 16, парцел VІІ – с. Широки дол.
Подаване на документи за участие в търга – до 15.10.2012 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ххх

Община Самоков обявява:
На 16.10.2012 г. от 10,45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение /склад/, с площ 38,00 кв.м, находящо се в мазето на сграда „Кметство и Читалище”, кв. 31, с. Широки дол.
Подаване на документи за участие в търга – до 15.10.2012 г./вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ххх

Община Самоков обява:
за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.10.2012 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 76,000/136,404 ид. ч. от поземлен имот № 65231.903.337, пасище, АОС № 6016/20.08.2007 г., находящ се в м. “Рашид бегов чифлик” в землището на гр. Самоков.
За повече информация – стая № 401, ІV етаж, Община Самоков

ххх

Община Самоков обява:
за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.10.2012 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая № 317, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2,000/10,559 ид. ч. от имот с номер № 23039.7.290, целият с площ 10,559 дка, пасище, АОС № 4425/24.02.2005 г., находящ се в м. “Цареви кладенци” в землището на с. Доспей.
За повече информация – стая № 401, ІV етаж, Община Самоков.

ххх

Община Самоков обява:
за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.10.2012 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с номера: № 23491.7.50 с площ 87,104 дка, нива, АОС № 4515/04.04.2005 г., находящ се в м. “Стоилковица” в землището на с. Драгушиново, и № 65231.915.49 с площ 109,801 дка, нива, АОС № 6018/20.08.2007 г., находящ се в м. “Рашид бегов чифлик” в землището на гр. Самоков.
За повече информация – стая № 401, ІV етаж, Община Самоков.

Leave a Reply