Новини, Политика

Община Самоков съобщава

Община Самоков съобщава, че във връзка с организационно-техническата подготовка по провеждане на втори тур за избори – 2011 г. раздаването на изборните книжа и материали на 29.10.2011 г. ще започне в 14.30 часа. Получаването на материалите за секциите в селата ще започне в 14.30 часа, а за секциите в град Самоков – в 15.30 часа. За секциите в селата Марица и Гуцал – без промяна на часа.
Книжата и материалите ще се раздават в сградата на Община Самоков в присъствието на представители на ОИК, СИК и РУП.
инж. Евелина Перфанова
зам. кмет на Община Самоков

Leave a Reply