Култура, Новини

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” обновява книжния си фонд

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” спечели проект за обновяване на библиотечния фонд. Проектът е по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерството на културата. Средствата, които осигурява министерството, са 2991 лв.
Целта на програмата е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, за повишаване на интереса към книгата и четенето и за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.
Със средствата по проекта ще бъдат закупени нови книги от 43 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. С предимство са включени произведения на български автори.

Leave a Reply