Новини, Образование

Общинската библиотека се сдоби с атрактивни електронни пособия

С атрактивни роботчета-пчели разполага вече Общинската библиотека „Паисий Хилендарски”. Придобивката е по проект “Генерация Код” на фондация “Глобални библиотеки – България”, по грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ.
Целта е да се подпомогнат дейностите по програмиране. Библиотеката получи 6 роботчета “Bee-Bot” и цветни подложки за работа с тях. Общата стойност на дарението е 950 лв.
Роботчето представлява управляема играчка — пчела, чиито размери и ярки цветове са съобразени с особеностите на децата в ранна възраст. Чрез светлинни и звукови сигнали играчката реагира на действията на детето, което я управлява, като при нужда коригира командите си и се учи само. Управлението става чрез бутони, разположени върху повърхността на роботчето. С помощта и на игралните табла се формират и развиват пространствените представи на децата и се подпомага тяхното логическо мислене.
Новите роботчета разширяват възможностите за обучение на млади хора в библиотеката. По време на Европейската седмица на програмирането през октомври в библиотеката ще бъдат проведени образователни занимания с деца на възраст от 2 до 8 години.

Leave a Reply