Новини, Шарен свят

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” представи новия си електронен сайт

Калина Пиргова представи на 5 октомври новия електронен сайт на Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” – www.samokovlib.com. Чрез сайта потребителите ще имат достъп до електронния каталог, който съдържа данни за книгите, периодичните издания, статиите, както и персонални и пълнотекстови документи от местния периодичен печат.
Рубриката „Дигитална библиотека” осигурява на потребителите достъп до издания на самоковския периодичен печат през 19-20 в., включително „Изгрев”, „Любословие”, „Рилски шепот”, „Рилско ехо”, Само-ковъ”, „Самоковска комуна”. В „Дигитална библиотека” могат да се намерят и колекция от пощенски картички „Рила” и „Самоков” /част от фонда на библиотеката/, както и библиографските указатели „Захари Зограф”, „Крискарец”, „Иван Ненов”.
В рубриката „Краезнание” читателите ще открият календар от местни дати и събития през настоящата година, информация за забележителностите в региона със снимки, както и имената на почетните граждани на Самоков.
Най-малките читатели пък ще открият информация за новите книги, които са на разположение в отдела, за детските периодични издания, препоръчителни списъци и интересни факти за детски писатели. Чрез рубриката „Детски свят” младите имат достъп и до онлайн читателския дневник на „Аз детето”, чрез който могат да участват в „Забавното четене”.
Чрез сайта читателите могат да се информират и за проведени и предстоящи събития в библиотеката, както и за получени нови заглавия.
В рубриката „Читалищни библиотеки” са представени партньорите по проекта „В библиотеката – отвсякъде и по всяко време” – читалище „Христо Ботев-1928” в Говедарци, читалище „Христо Ботев-1903” в Радуил и техните библиотеки.
На срещата, сред присъстващите библиотекари и партньори по проекта, бе и зам.-кметът Люба Кленова.
Сайтът е реализиран по проект „В библиотеката – отвсякъде и по всяко време” с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки – България”, в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” и в изпълнение на договор с Министерството на културата /РД-11-00-338 от 20 декември 2017 г./.
Основната цел на проекта е да се повиши осведомеността на обществото за дейността и услугите на общинската библиотека и читалищните библиотеки в общината и да се разшири достъпът до богатото ни културно наследство.

Leave a Reply