Новини, Политика

Общинска сесия ще има на 27 октомври

Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 27 октомври, когато ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии и на кмета. Работата ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
В подготовка за сесията постоянните комисии по образование, култура, младежки дейности и спорт и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика ще заседават в понеделник, на 17 октомври, от 14 ч. и от 15 ч. На следващия ден от 16 ч. е съвещанието на комисията по устройство на територията и екология. На 19 октомври от 14 ч. и от 15.45 ч. проблемите ще обсъждат участниците в комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазване и социални дейности. В четвъртък, на 20-и, пък от 15 ч. и от 15.30 ч. ще бъдат разискванията в комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, и по законност, обществен ред и общинска собственост.

Leave a Reply