Новини, Политика

Общинска сесия ще има на 29 октомври

Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 29 октомври. Ще бъдат разгледани предложения на комисиите и докладни записки на кмета.
В подготовка за сесията комисиите по здравеопазване и социални дейности и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика ще се съвещават на 19 октомври, съответно от 15 ч. и от 17,30 ч. На следващия ден от 16 ч. ще заседава комисията по устройство на територията и екология.
Членовете на комисиите по бюджет и финанси и по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, ще изготвят предложенията си на 21 октомври съответно от 15 ч. и от 16 ч. На 22 октомври от 16 ч. и от 16,30 ч. ще се съвещават участниците в комисиите по законност, обществен ред и общинска собственост и по образование, култура, младежки дейности и спорт.

Leave a Reply