Новини, Политика

Общинските горски нямат още права да съставят актове

“Нашите общински горски стражари все още нямат права да съставят актове на нарушителите в горите”, заяви управителят на Общинското лесничейство инж. Евгени Димитров в отговор на питане на общинския съветник Валентин Милушев /ГЕРБ/, отправено на сесията на местния парламент на 13 септември.
Г-н Димитров допълни, че от страна на Районното управление на горите и Държавното горско стопанство все още не са прехвърлили документално на лесничейството охранителните участъци, но общинските горски стражари охраняват тези участъци и знаят и изпълняват своите задължения, като при нарушения търсят съдействието на колегите си от държавното горско стопанство и на полицията.
Г-н Димитров каза още, че няма информация служители на лесничейството да участват в частни фирми и уточни, че общинските горски служители по принцип нямат право да вземат участие в частни фирми в района.
Питането на В. Милушев, посветено на опазването на общинските гори, по принцип бе отправено към кмета Владимир Георгиев. В отговора си градоначалникът изтъкна,че в изпълнение на решение на Общинския съвет са назначени 12 нови общински горски стражари. Закупени са и два високопроходими автомобила. Организирани са срещи с ръководствата на държавното горско стопанство, Общинското лесничейство, подвижната горска стража при Районното управление на горите и Районното управление на полицията за съгласуване на бъдещата съвместна работа. Общината е предоставила и склад за съхраняване на конфискуваните дървени материали.
Кметът изрази недоволство от закриването на горските пропускателни пунктове на входовете на града ни откъм Говедарци и Ихтиман.
В отговор на питането г-н Георгиев огласи и фирмите, които имат парични задължения към Общинското лесничейство, респективно към Общината, като уточни, че всички дължими суми са за минали периоди, а не за последната година.

Leave a Reply