Новини, Шарен свят

Общинските дружества ще се отчитат на 25 юни

Снимка: архив

Отчети на общинските търговски дружества и на общинските предприятия – това е първата точка в дневния ред на следващата сесия на Общинския съвет, която ще се състои на 25 юни, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Тогава ще бъдат разгледани и предложения на постоянните комисии на съвета, както и докладни записки на кмета.
В понеделник, на 15 юни, от 15 ч. и от 17,30 ч. ще заседават комисиите по здравеопазване и социални дейности и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. На следващия ден от 16 ч. ще се съвещават членовете на комисията по устройство на територията и екология.
На 17 юни от 13 ч. и от 16 ч.  са съвещанията на комисиите по бюджет и финанси и по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи.
В четвъртък, на 18 юни, съответно от 15,30 ч. и от 16,30 ч. своите решения ще подготвят участниците в комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по законност, обществен ред и общинска собственост.

Leave a Reply