Новини, Политика, Спорт, Туризъм

Общинските предприятия и фирми отчетоха дейността си

Почти всички общински фирми и предприятия отчетоха своята дейност през миналата 2019 г. на сесията на местния парламент, състояла се на 23 юли. По принцип отчетите бяха предвидени за юнското заседание на Общинския съвет, но заради усложнената епидемична обстановка по това време в града и района бяха отложени за разглеждане през юли и това допълнително натовари дневния ред на сесията през този месец.
От Общинско предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ изтъкнаха, че нощувките в хотел „Арена“ през 2019 г. са били 16 391, като около една трета от тях са реализирани от представители на спортни федерации и във връзка със спортни прояви. Сред гостите извън страната най-много са били посетителите от съседните държави – Северна Македония, Гърция, Румъния. Приходите възлизат на 913 хил. лв., като половината от тях са от нощувки, а към 350 хил. лв. – от ресторанта към комплекса. Предложено бе да се даде по-голяма свобода при образуването на цените на различните услуги.
В „МБАЛ-Самоков“ ЕООД общият размер на приходите е 6,6 млн. лв. Леглодните са 45 884, като през болницата са преминали 9157 пациенти. Лечебното заведение разполага с 228 легла. Дружеството няма финансови задължения. Редовно се стимулират допълнително финансово медиците и останалия персонал.
В Общинското лесничейство приходите са 1,9 млн. лв., а положителният финансов резултат е 889 хил. лв. Към 23 хил. лв. са осигурени от лесничейството за възстановяване на горски пътища.
Приходите на ОП „Спортни имоти и прояви“ са 96 хил. лв., а разходите – около 450 хил. лв., като сериозни средства се отделят за заплащане на треньорите и за издръжка на самите имоти.
Почти 100 души се трудят в ОП „Строителство, ремонт и озеленяване“.
Приходите и разходите на Регионалния център за управление на отпадъците /новото депо/ възлизат на 439 хил. лв. Приходите тук постъпват не само от депониране, но и от продажбата на рециклируеми отпадъци.
Историческият музей отчете 6726 посетители, както и 8 хил. гости на Цари мали град. Равносметката на комплекса е: приходи – 250 хил. лв., разходи – 245 хил. лв. През годината музеят е осигурил приходи от стоки и услуги на стойност 65 хил. лв. Разходите са за 116 хил. лв.
Поради отсъствие на представители на „ВиК Чамкория“ и „Мальовица“ техните отчети ще бъдат обсъдени на следващата сесия, която е планирана за септември. През август по традиция общинарите са във ваканция. Председателят на Общинския съвет Мая Христева все пак заяви, че ако обстоятелствата наложат, съветниците могат да се съберат и по-рано.
На сесията на 23 юли бяха приети и финансовите отчети на читалищата, отчет за дейността на Общинския съвет за периода ноември 2019 г. – май 2020 г. и доклад за дейността през миналата година на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Заседанието на общинарите се състоя при спазване на противоепидемичните мерки и без присъствието на представители на медии, гости и граждани. Дебатите бяха предавани пряко на официалната страница на Общината и по Канал „Рила“. Сесията завърши след редакционното приключване на миналия брой на „Приятел“.

Leave a Reply