Новини, Политика, Шарен свят

Общинските предприятия ще се отчитат на 19 април

На предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се състои на 19 април, ще бъдат обсъдени годишните отчети и баланси на общинските предприятия и фирми. Ще бъдат разгледани и предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината. Сесията ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Обината.
Подготвяйки предложенията си, във вторник, на 10 април, от 16 ч. ще заседава комисията по устройство на територията и екология. На следващия ден от 14 ч. и от 16 ч. са съвещанията на комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по здравеопазване и социални дейности.
На 12 април, четвъртък, от 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч. проблемите ще дискутират участниците в три комисии – по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи; по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
Подготовката за сесията ще приключи със заседание на комисията по бюджет и финанси, което ще се състои в петък, на 13 април, от 13.30 ч.

Leave a Reply