Новини, Политика

Общинските предприятия ще се отчитат на 18 април

Снимка: архив

Приемането на годишните отчети и баланси на общинските предприятия и фирми е първа точка в дневния ред на следващата сесия на Общинския съвет, която ще се състои на 18 април, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
На сесията ще бъдат разгледани и предложения на постоянните комисии на съвета, както и докладни записки на кмета на общината.
Подготвяйки се, комисията по устройство на територията и екология ще се съвещава във вторник, на 9 април, от 16 ч. По същото време на следващия ден е заседанието на комисията по здравеопазване и социални дейности.
Общо четири комисии ще бистрят проблемите в четвъртък, на 11 април. Последователно от 13.30, 14.30, 15.30 и 16.30 ч. са съвещанията съответно на комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт; по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи; по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
Своите решения комисията по бюджет и финанси ще формулира пък в петък, на 12 април, от 13.30 ч.

Leave a Reply