Новини, Шарен свят

Общинските приходи през март спаднаха значително

Вследствие на извънредното положение и въведените противоепидемични мерки приходите в общинската каса през март са спаднали значително. От местни данъци и такси са събрани 109 хил. лв. по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.
През март приходите от общинските предприятия са по-малко със 17 %, докато през януари и февруари те са били с 20-30 % по-високи в сравнение с първите два месеца на 2019 г. Тук явно негативно влияние е оказало затварянето след 13 март на зала „Самоков”, хотел „Арена”, музейните обекти и др.
Във връзка с всичко това предстои по предложение на администрацията Общинският съвет да актуализира местния бюджет.

Leave a Reply