Общинските съветници приеха бюджета за 2020 година

Съветниците приеха на вчерашната си сесия бюджет на Общината за тази година на стойност 42 551 002 лв. Планират се приходи за делегирани от държавата дейности от 21 024 232 лв. Приходите за местни дейности ще възлязат на 21 526 770 лв., от които 4 250 000 лв. ще бъдат данъчните приходи. Преходният остатък от м. г. е около 7 млн. лв.
Основната част от разходите ще се насочат в сферата на образованието. Капиталовата програма възлиза на 5,5 млн. лв. Общо 59 хил. лв. се отделят за дофинансиране на вътрешноградския транспорт и на обществения превоз по линиите за Клисура и Гуцал. Към 553 хил. лв. са субсидии за читалищата, с 280 хил. лв. ще бъдат подпомогнати  спортните клубове и организацията на състезания. Около 285 хил. лв. ще се изразходват за изпълнение на културния календар на общината.
За представителн цели и за международна дейност на кмета бяха определени съответно 14 хил. и 5 хил. лв. Към 10 хил. лв. се отделят за представителни цели на кметовете и кметските наместници на села, 36 хил. лв. – за празници в селата. Разходите за представителни цели на председателя на Общинския съвет възлизат на 7 хил. лв.
Определен бе максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. в размер на 3,3 млн. лв.
В началото на заседанието на 13 февруари проектът за бюджет бе представен от зам.-кмета Сия Шехтанова. Всички постоянни комисии декларираха своето одобрение.
Александър Методиев предложи да се започне дейност по ВиК и уличната мрежа в Седми квартал, за да се създадат там по-добри условия и местните жители да плащат съответните данъци и други налози, както това вече става от няколко години с издължаването за електрическия ток към ЧЕЗ. Кметът Владимир Георгиев уточни, че трябва да се завърши планирането, за да може да се пристъпи към практическа работа. Стана въпрос и за изграждане на футболно игрище в квартала, каквото имаше там до преди няколко години, но по-късно теренът бе предназначен за други цели.
Д-р Димитър Панев посочи, че се е наложило заради ВиК ремонти да се разкопават наскоро асфалтирани улици, като даде примери с „Рилски езера”, „Христо Ботев”, „Струма”. Отговорът от кметското ръководство бе, че по принцип преди всяко асфалтиране се преценява нуждата от ремонт на ВиК инсталациите, но че не винаги всичко може да се предвиди, стават аварии поради остарели тръби и други причини. Явно е необходимо да се подобри и координацията в работата на „ВиК” с Общината.
Във връзка с финансирането на учебните заведения, ученическия спорт и туризма на въпросите на Емил Николов и Васил Благоев отговориха кметът Георгиев и заместничката му Шехтанова.
По-подробни сведения за общинския бюджет публикувахме в миналия брой на „Приятел” /бр. 5 от 7 февруари т. г./. Подробности за капиталовата програма пък поместихме в бр. 3 на в. „Приятел” от 24 януари т. г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*