Новини, Политика, Шарен свят

Общинският бюджет на Самоков нарасна с 1 млн. и стана 38.3 млн. лв.

Общинският бюджет за 2018 г. да бъде на стойност 38 345 898 лв., гласуваха на 26 януари – на първата си за годината сесия, местните съветници. От общо 27 присъстващи, 25 общинари бяха „за” приемането на бюджета.
Стана ясно, че след предварителните разисквания и проведеното обществено обсъждане през първата половина на януари планираната в началото сума /37.3 млн. лв./ е нараснала с 1 млн., за да достигнае 38.3 млн. лв.
Към 35 % от средствата – 13.8 млн. лв., се отделят за образованието. Средствата за социално подпомагане и грижи са 2.1 млн. лв., а за почивно дело и култура – над 2.5 млн. лв. Инвестиционната програма възлиза на 8.5 млн. лв. /списък на по-големите обекти, предвидени за строителство и ремонт, публикувахме в бр. 2 от 12 януари т. г./. Очаква се европейско финансиране от около 13 млн. лв., а вероятно сумата и ще нарасне.
Планират се данъчни приходи от 3.7 млн. лв., като по-голямата част от тях ще дойдат от данъка върху недвижими имоти /данък сгради/ – 1.35 млн. лв., и от данъка върху превозните средства – 1.15 млн. лв.
Ще се осигурят необходимите финанси за вътрешноградския транспорт и за линиите до Клисура и Гуцал. 250 хил. лв. са предвидени за спортните клубове и за организиране на състезания, а 10 хил. лв. – за стипендии на изявени студенти и ученици.
За представителни цели на кмета са предвидени 15 000 лв., на председателя на Общинския съвет – 7500 лв., на кметовете на села – 11 800 лв., за празници в селата – 36 500 лв.
Зам.-кметът Сия Шехтанова, която представи разработката, обобщи, че тазгодишният бюджет е с близо 5 млн. лв. по-голям от миналогодишния. За сферата на образованието се отделят над 2 млн. повече, за капиталовата програма – също над 2 млн. повече. Самоковска е една от малкото общини в страната, в които местните приходи значително надвишават държавната субсидия.
По-важните данни от бюджета бяха показани и на голям екран в залата /на петия етаж в сградата на Общината/.
Независимо, че бюджетът бе приет с голямо мнозинство, имаше и критични изказвания. Според Васил Зашкев липсва стратегия, философия в каква посока ще се развива Общината. „Предвиждат се фасадни мероприятия, а 22 села нямат канализация, доста са и проблемите с водата. За канализацията трябва да има пречиствателн станция, за да се разчита на европейско финансиране, но ако няма такова финансиране какво ще правим”, запита Зашкев.
Светлана Атанасова посочи, че населението застарява, а за да се задържат младите хора ще трябват инвестиции, работни места. Кметът Владимир Георгиев заяви във връзка с това, че Общината дофинансира детски градини и училища, транспорта по селата, създава условия за инвестиции, оказва социална подкрепа. „Ниската раждаемост е проблем за цяла България”, допълни Георгиев.
По повод изказване на д-р Димитър Панев кметът обеща общинската администрация да разяснява по-добре действията, които предприема, и необходимите конкретни суми за различните дейности, въз основа на които се формира цената на отделните обекти.

Тодор Попов

Leave a Reply