Новини, Политика, Шарен свят

Общинският бюджет от 30.7 млн. лв. бе приет единодушно

Бюджетът на общината за тази година ще възлиза на 30 717 778 лв. За това гласуваха единодушно местните парламентаристи на първата за годината сесия на Общинския съвет, състояла се вчера, на 12 февруари. Заседанието бе ръководено от председателката на съвета Силвия Стойчева.
В сравнение с миналогодишния бюджет приходите се увеличават със 17.6 %. Приходите от местни дейности ще възлязат на около 18.8 млн. лв. – към 61 % от общата сума.
Инвестиционната програма на Общината за т. г. ще възлезе на 20.5 млн. лв. Около 75 % от тези средства – към 15 млн. лв., ще дойдат от европейски програми вследствие на успешно кандидатстване.
Основните обекти през годината ще бъдат изграждането на новото регионално депо за отпадъци, реконструкцията и доизграждането на ВиК мрежата в Боровец, благоустрояването на крайречната зона в централната част на Самоков, издигането на противопожарна кула край Райово, обновяването и оборудването на болницата, основният ремонт на ОПУ „Неофит Рилски”, изграждането на новия пазар в кв. „Самоково” и др.
Много малко бяха изказванията при обсъждането на бюджета на сесията, което се изтълкува като резултат от добре свършена предварително работа. Съветникът инж. Пламен Ангелов /”Самоковци за Самоков”/ предложи да се предвидят средства за изработване на работен проект за ремонт на моста на Искъра при Злокучане. При гласуването предложението не получи достатъчно одобрение, но кметът Владимир Георгиев заяви, че проблемът ще стои на вниманието на общинското ръководство. Георгиев благодари на съветниците, на служителите от администрацията и на всички, допринесли за подготовката на този балансиран, както той го нарече, бюджет. По думите му, с приемането на бюджета се създава добра основа за работа в общината през годината.
Както е известно, подготовката на бюджета започна от есента на миналата година. Състояха се многократни обсъждания с участието на експерти, общински съветници, представители на общински структури, обществени деятели и др. Проведено бе и публично обсъждане.
Подробности за бюджета и строителната програма на Общината публикувахме в миналия брой на „Приятел” – бр. 11 от 10 февруари.

Leave a Reply