Общинският проектобюджет възлиза на 73,5 млн. лв.

Проектобюджетът на Самоковска община за 2022 г. е в размер на 73 473 493 лв., стана ясно на общественото обсъждане, състояло се в града ни на 18 март. Местните приходи възлизат на 33 767 424 лв., а средствата по европейските програми са 6 168 648 лв. Очаква се разпределението на нови средства за капиталови разходи от държавния бюджет след планираната актуализация на бюджета през юни. Капиталовата програма за тази година е на стойност почти 16 млн. лв., от които над 3 млн. са за инвестиции във ВиК сектора, а близо 6 млн. лв. са предвидени за асфалтиране.
Кметът Владимир Георгиев подчерта при обсъждането, че се очаква трудна година заради сериозната инфлация, свързана с цените на  горивата и електроенергията. Зам.-кметът Сия Шехтанова допълни, че бюджетът е изготвен при строго прецизиране на разходите.
Последваха оживени разисквания. Кметът на Бели Искър Благовест Бичаков попита дали не може плануваният ремонт на пътя от “Кабинката” до хотел „Боровец Хилс” край курорта да продължи до Бели Искър. Градоначалникът Георгиев отговори, че такова предложение Общината вече е внесла в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Подобни искания са отправени и по отношение на други четвъртокласни пътища.
Боби Борисов предложи да се обнови площадката на ул. „Христо Максимов”, като се устрои там стрийт фитнес. Има нужда и от физкултурен салон в ОбУ „Неофит Рилски”. По този повод Вл. Георгиев поясни, че има готов проект и в случая ще се разчита на външно финансиране. Ифраструктурните проекти за Седми квартал ще се финансират от продажбата на имоти северно от квартала. Представители на инициативен комитет от Алино поискаха Общината да изготви проект за благоустрояване на площадното пространство на селото и дадоха предложения за спешни ремонти на водопроводи.
Кметът на Драгушиново Георги Хаджийски поиска приходите от продажбата на стопанска сграда в селото да се реинвестират в благоустрояването на Драгушиново. Кметът Георгиев обясни, че през последните години в Драгушиново се осъществява проект за цялостно асфалтиране на четвъртокласния път, който преминава през селото. Подменят се ежегодно водопроводи, възстановяват се улични настилки, през тази година ще се благоустроят нови улици, ще се осъществи екологичен проект за крайречната зона на селото, междувременно са изградени детска и фитнес площадка.
Общинският съветник Любомир Лобутов поиска да се увеличат парите за селата. От страна на ръководството на Общината бе заявено, че стремежът е да се разпределят справедливо средствата между отделните населени места. Добавено бе, че средствата за ВиК и асфалтиране са само част от предвидените инвестиции по селата. Към проекта за бюджет има и подробен списък с размера на предвидените за всяко населено мястно средства.
Общинският съветник инж. Петър Георгиев повдигна отново въпроса за канализацията и пречиствателна станция в района на Искровете. Кметът Георгиев отговори, че Общината има готов инвестиционен проект и ще се търсят възможности за кандидатстване за финансиране. Реализирането на проекта на етапи не е възможно, тъй като не може бъде узаконена канализация без заустване.
Предложенията, дадени на срещата и при състоялото се онлайн обсъждане в социалните мрежи, ще бъдат приложени към проекта за бюджет. Тези от тях, за които има възможност, ще бъдат включени за изпълнение още през тази година.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*