Новини, Политика

Общинският съвет в Самоков ще заседава на 22 март

Сесия на местния парламент ще се състои на 22 март, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии и на кмета.
Подготвяйки се за заседанието, комисиите ще заседават, както следва: по образование, култура, младежки дейности и спорт – на 12 март, понеделник, от 13.30 ч.; по устройство на територията и екология – на 13 март от 16 ч.; по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи – на 14 март от 14.30 ч.; по здравеопазване и социални дейности – в същия ден, сряда, от 16 ч.; по законност, обществен ред и общинска собственост – на 15 март от 15.30 ч.; по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика – в същия ден от 16.30 ч.; по бюджет и финанси – на 16 март, петък, от 13.30 ч.

Leave a Reply