Новини, Политика

Общинският съвет ще заседава на 20 ноември

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 20 ноември, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината. В дневния ред са включени и изказвания на граждани.
В подготовка за сесията първа – в понеделник, на 10 ноември, от 16.30 ч., ще заседава постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
На следващия ден от 16 ч. ще се съвещават членовете на комисията по устройство на територията и екология.
На широк фронт ще се разгърне подготвителната дейност в сряда, на 12 ноември, когато от 15 ч. проблемите ще разискват участниците в комисията по бюджет и финанси, а час по-късно – колегите им от комисиите по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика и по образование, култура, младежки дейности и спорт.
На 13 ноември от 15 и 16.30 ч. пък своите предложения ще подготвят комисията по законност, обществен ред и общинска собственост и временната комисия по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи.

Leave a Reply