Общинският съвет ще заседава на 20 юни

Следващата сесия на Общинския съвет ще бъде на 20 юни, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Местните съветници ще трябва да вземат отношение по предложения на постоянните комисии и по докладни записки на кмета. Заседанието ще бъде ръководено от зам.-председателя на съвета д-р Борислав Филчев.
Предложенията си за сесията комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще подготви в понеделник, на 10 юни, от 13.30 ч. На следващия ден от 16 ч. е съвещанието на комисията по устройство на територията и екология.
Общо пет комисии ще разискват проблемите в сряда, на 12 юни. Последователно – от 14 ч., 14.30 ч., 15.30 ч., 16 ч. и 16.30 ч., ще заседават членовете на комисиите съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи; по законност, обществен ред и общинска собственост; по здравеопазване и социални дейности; по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
Последни – на 14 юни, петък, от 13.30 ч., въпросите ще обсъждат участниците в комисията по бюджет и финанси.
Според предварително приетия план пък последната сесия на общинаритге преди ваканцията през август ще бъде на 18 юли.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*