Новини, Политика

Общинският съвет ще заседава на 21 септември

Сесия на Общинския съвет на 21 септември, четвъртък, ще разгледа предложения на постоянните комисии на съвета и на кмета на общината. Заседанието ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Предхождащите сесията заседания на комисиите по бюджет и финанси и по устройство на територията и екология ще се състоят във вторник, на 12 септември, съответно от 13.30 ч. и от 16 ч. На следващия ден от 14 ч. и от 15.45 ч. ще се съвещават членовете на комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по здравеопазване и социални дейности.
Предварителните дискусии ще завършат на 14 септември, четвъртък, когато от 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч. актуалните въпрои ще обсъждат участниците в комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост, по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Leave a Reply