Новини, Политика

Общинският съвет ще заседава на 21 юни

Следващата сесия на Общинския съвет ще бъде на 21 юни, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Местните парламентаристи ще вземат отношение по предложения на постоянните комисии и на кмета.
Подготвяйки се за заседанието, в понеделник, на 11 юни, съответно от 14.30, 15.30 и 16.30 ч. ще се съвещават членовете на комисите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
На следващия ден от 13.30 и от 16 ч. въпросите ще разискват участниците в комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по устройство на територията и екология. В сряда, 13 юни, от 16 ч. се събира комисията по здравеопазване и социални дейности, а на 15 юни, петък, от 13.30 ч. своите предложения ще оформи комисията по бюджет и финанси.

Leave a Reply