Общинският съвет ще заседава на 23 май

Поредната сесия на местния парламент ще се състои на 23 май, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Своите предложения ще представят за обсъждане постоянните комисии към Общинския съвет. Ще бъдат разгледани и докладни записки на кмета на общината.
В подготовка за сесията първа ще обсъжда предложенията си – в понеделник, на 13 май, от 13.30 ч., комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт. На следващия ден от 16 ч. е съвещанието на комисията по устройство на територията и екология, а на 15 май по същото време съответните въпроси ще разискват членовете на комисията по здравеопазване и социални дейности.
В четвъртък, 16 май, последователно от 14 ч., 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч. проблемите ще дискутират членовете на комисиите съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи; по законност, обществен ред и общинска собственост; по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
Подготовката за сесията ще приключи със заседанието на комисията по бюджет и финанси, което е насрочено за 17 май, петък, от 13.30 ч. /П/

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*