Новини, Политика

Общинският съвет ще заседава на 23 юли

Сесия на Общинския съвет ще се състои в четвъртък, на 23 юли. Очаква се да бъдат разгледани отчетите на общинските търговски дружества и предприятия за работата им през 2019 г., както и предложения на постоянните комисии на местния парламент. Ще се вземе отношение и по докладни записки на кмета на общината. Трябва да бъде приета и новата наредба за местните данъци и такси.
Планираното за края на юни заседание на съвета така и не се състоя заради усложнената тогава епидемична обстановка. През май пък общинарите се съвещаваха без присъствието на представители на медии, граждани и гости, като причината бяха въведените противоепидемични мерки.   

Leave a Reply