Новини, Политика

Общинският съвет ще заседава на 25 май

Следващата сесия на местния парламент ще бъде на 25 май, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Предвижда се да се разгледат предложения на постоянните комисии на съвета и на кмета на общината.
Подготвяйки се за заседанието, членовете на комисията по бюджет и финанси ще се съвещават в понеделник, на 15 май, от 13.30 ч. Час по-късно започва заседанието на колегите им, които ще разискват проблеми на образованието, културата, младежта и спорта. На следващия ден от 16.45 ч. пък ще се обсъждат въпроси на здравеопазването и социалните дейности.
В сряда, на 17 май, от 13.30 и от 14 ч. са заседанията на комисиите по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика и по устройство на територията и екология. Подготовката за сесията ще приключи на 18 май, когато от 14.30 и от 15.30 ч. ще се съвещават членовете на комисията по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, и на комисията по законност, обществен ред и общинска собственост.

Leave a Reply