Новини, Политика

Общинският съвет ще заседава на 26 март

Снимка: архив

Следващата редовна сесия на Общнския съвет ще бъде на 26 март, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Ще бъде приет правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация. Дневният ред предвижда да се разгледат и предложения на постоянните комисии, както и докладни записки на кмета на общината.
Подготвяйки своите проекти за решения, комисиите по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика ще заседават в понеделник, на 16 март, съответно от 16 ч. и от 17,30 ч.
На следващия ден от 16 ч. е съвещанието на комисията по устройство на територията и екология. На 18 март пък, в сряда, от 15 ч. и от 16,30 ч. проблемите ще бистрят участниците в комисиите по бюджет и финанси и по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи.
Подготвителната работа за сесията ще завърши на 19 март, когато заседания от 15 ч. и от 16 ч. ще имат комисиите по здравеопазване и социални дейности и по образование, култура, младежки дейности и спорт.

Leave a Reply