Общинският съвет ще заседава на 28 март, 18 април, 23 май, 20 юни и 18 юли

Общо пет редовни сесии ще има Общинският съвет през пролетта и лятото – на 28 март, 18 април, 23 май, 20 юни и 18 юли – винаги в четвъртък.
На всички заседания ще се разглеждат предложения на комисиите към местния парламент и докладни записки на кмета на общината. В дневния ред са включени и изказвания на гражданите.
На сесията на 18 април пък ще се приемат годишните отчети и баланси на общинските предприятия и фирми.
Дневният ред на сесиите през април, май, юни и юли е приет на заседание на председателския съвет, състояло се на 20 март с участието на председателя на Общинския съвет Силвия Стойчева, кмета Владимир Георгиев и съветниците Александър Боев, Антоанета Антонова, д-р Борислав Филчев, д-р Димитър Панев, инж. Емил Кривошиев, Мая Христева, инж. Николай Николов, инж. Петър Георгиев и Светлана Атанасова.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*