Общинският съвет ще заседава на 28 март

Снимка: архив

В залата на петия етаж в сградата на Общината на 28 март, четвъртък, от 9 ч. ще се състои поредната сесия на Общинския съвет. Предвидено е да се разгледат предложения на постоянните комисии на местния парламент и докладни записки на кмета на общината.
Подготвяйки се за сесията, комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще заседава на 18 март, понеделник, от 13.30 ч. На следващия ден от 16 ч. е съвещанието на комисията по устройство на територията и екология.
За сряда, 20 март, съответно от 14.30 ч., 15.30 ч., 16 ч. и 16.30 ч. са насрочени разискванията в комисиите по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика, по законност, обществен ред и общинска собственост, по здравеопазване и социални дейности и по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи.
Последни в петък, на 22 март, от 13.30 ч. решенията си ще обсъдят участниците в комисията по бюджет и финанси.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*