Общинският съвет ще попълва комисиите си на предстоящата сесия на 28 февруари

Съставите на постоянните комисии на местния парламент по бюджет и финанси, по устройство на територията и екология и по разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси ще бъдат попълнени на предстоящата на 28 февруари втора за годината сесия на Общинския съвет.
Сесията ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Предвижда се още да се разгледат предложения на комисиите и докладни записки на кмета на общината.
Във връзка с подготовката за сесията комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще заседава в понеделник, на 18 февруари, от 13.30 ч. На следващия ден от 16 ч. ще се съвещават членовете на комисията по устройство на територията и екология. По същото време в сряда пък проблемите ще обсъждат участниците в комисията по здравеопазване и социални дейности.
Три са заседанията в четвъртък, на 21 февруари. От 14.30 ч. е съвещанието на комисията по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, от 15.30 ч. – на комисията по законност, обществен ред и общинска собственост, а от 16.30 ч. – на комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
Последното съвещание – на комисията по бюджет и финанси, е на 22 февруари, петък, от 13.30 ч.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*