Новини, Политика

Общинският съвет ще се отчита на 20 юли

На поредното си заседание на 20 юли, четвъртък, местният парламент ще се отчете за дейността си през периода февруари – юни 2017 г. Ще бъдат разгледани и предложения на комисиите на Общинския съвет и на кмета на общината. Сесията ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Подготвяайки се, Комисията по образование, кулгтура, младежки дейности и спорт ще разисква проблемите в понеделник, на 10 юли, от 14.30 ч. На следващия ден от 16 ч. е заседанието на комисията по устройство на територията и екология. В сряда, на 12 юли, съответно от 14 ч. и от 15.45 ч. ще се съвещават членовете на комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазване и социални дейности.
Заседанията ще завършат на 13 юли, петък, когато последователно от 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч. своите предложения ще изготвят участниците в комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Leave a Reply