Новини, Образование

Общински младежки ученически съвет ще се създава

По инициатива на гл. експерт “Образование, младежки дейности и спорт” в Общината Жулияна Костова и със съдействието на директори, учители и ученици на 17 февруари се състоя кръгла маса за ученическото самоуправление в средните училища. Участваха ученици от 8, 9 и 10 клас от гимназиите в града ни, както и представители на Младежкия парламент и на организацията „Заедно можем”. Поканени бяха и учители и педагогически съветници.
Присъстващите разказаха за свои интересни инициативи. Състоя се дискусия за каузите, които могат да обеднят младите хора, за мястото на техните преподаватели, за съдействието, което може да оказва Общината. Всички бяха единодушни, че инициативите на отделните училища и организации биха били по-резултатни, ако станат общо достояние и цел. Затова е необходимо да се подобри координацията.
Участниците в срещата се обединиха около няколко основни цели, които да се осъществят до края на учебната година: създаването на ученически съвети във всички училища; участието в доброволчески и благотворителни инициативи, като например в акция „Капачки”, дейността на младежкия Червен кръст; организирането на пролетен бал и на спортни турнири, като се използват обновените площадки в кварталите „Самоково” и „Възраждане”.
От всяко училище бе избран по един координатор. Ще се работи и за създаването на Общински младежки ученически съвет.
Кметът Владимир Георгиев поздрави участниците в кръглата маса.

Leave a Reply