Култура, Новини, Читателски

Общински съюзи на читалищата ще се образуват

В София на 27 септември се състоя 35-ият конгрес на Съюза на народните читалища. За председател бе преизбран Николай Дойнов. „Читалището е религия за България“, обобщи почетният председател Стоян Денчев.
Изразено бе пожелание да се образуват общински съюзи на читалищата, за да може тези културни институции да координират по-добре своите дейности и да си помагат взаимно.
Направени бяха промени в устава. Реши се членският внос на читалищата в зависимост от броя на членовете им да бъде 30 лв. и 60 лв.
Читалище „Младост“ е член на Съюза на народните читалища и от нашия район делегат бях само аз. На форума научих доста неща и имах възможност да се срещна с интересни инициативни хора, професионалисти в различни области.

Лилия Шуманова,
председател на читалище „Младост-2003″

Leave a Reply