Новини, Шарен свят

Общинското лесничейство снабдява населението с дърва за огрев

От пресслужбата на Общината информираха на 6 април, че лесничейството усилено снабдява местното население с дърва за отопление. Удовлетворени са вече заявките на жителите на Белчин и Рельово. Изпълнени са и по-голямата част от доставките за другите села. Започнала е и доставка за самия град. С подобряване на времето работата ще продължи с по-високи темпове. Лесничейството разполага с достатъчно количество дърва за огрев, като има и 500 кубика на временен склад.
Междувременно са се провели и общо 30 търга за добив на промишлена дървесина за общо около 20 хил. кубика. Явилите се представители на 16 фирми са спечелили поне по един търг. Приходите от проведените процедури са в размер на около 1.3 млн. лв. без ДДС.

Leave a Reply