Новини, Политика

Общинско предприятие за туризъм ще стопанисва хотела

“Маркетинг, туризъм и туристически дейности” ще се нарича новото общинско предприятие, решение за чието основаване взе в сряда самоковският парламент по предложение в докладна записка на кмета Владимир Георгиев.
Предприятието ще стопанисва новия общински хотел “Арена” /до спортната зала/ и апартаментния хотел в Боровец, както и част от южното крило на първия етаж на сградата на Общината.
Персоналът на предприятието ще се състои от 50 души. Предстои кметът да назначи директор на предприятието до провеждането на конкурс и да утвърди щатното разписание.
Съветниците приеха и правилник за устройството и дейността на предприятието. Очаква се то да започне да функционира от началото на септември.

Leave a Reply