Новини, Шарен свят

Общото събрание на Камарата на архитектите в България се състоя в Боровец

В хотел „Рила” в Боровец на 30 ноември и 1 декември се състоя 17-ото общо събрание на Камарата на архитектите в България.
В приветствието си кметът Владимир Георгиев изтъкна красивата природа и чистият въздух, с които се слави нашата община, и представи по-големите проекти, по които се работи в града и района. Целта е чрез устройствените планове да се направи територията на цялата община атрактивна, да се насърчат инвеститорите и да се осъществят инициативи, чрез които да се подпомогне развитието на района.
Подчертано бе, че са изготвени общи устройствени планове на Самоков, на курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър” /популярна под името „Супер Боровец”/. Общ устройствен план на Околите и общ устройствен план на цялата община се подготвят в момента.
Георгиев благодари на архитектите за помощта, която Общината получи при организацията на международния конкурс за „Златния триъгълник” в Боровец. Тази инициатива привлече участници от 15 държави и показа ново отношение към организацията на територията.
Форумът бе открит от председателя на камарата арх. Борислав Игнатов. В поздравителния адрес на министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова, прочетен от зам.-министър Валентин Йовев, бе подчертана добрата съвместна работа между министерството и камарата и бе изразена надежда, че сътрудничеството ще продължи, особено при вземането на важни решения и облекчаването на режимите при инвестиционните процеси.
Участниците във форума бяха поздравени и от ръководителите на Съюза на архитектите, Съюза на ландшафтните архитекти и Камарата на инженерите.

Leave a Reply