Новини, Обяви, Шарен свят

Общо събрание на кооперация “Лустра”

Читалище “Светлина” в Поповяне

Кооперация „Лустра” – с. Поповяне ще проведе общо събрание на член-кооператорите на 31 август 2013 г., събота, от 9 ч. в народно читалище „Светлина” в Поповяне при следния дневен ред:
1. Промяна в броя и състава на Управителния съвет
– избор на председател
– избор на Управителен съвет
2. Разни.

Leave a Reply