Общо 771 безработни за 1 месец извънредно положение

В Бюрото по труда за един месец след въвеждане на извънредното положение в страната на 13 март са се регистрирали като безработни 771 души. По-голямата част от тях – 401 човека, са били освободени от работа заради пандемията, свързана с разпространението на коронавируса. За същия период от един месец през миналата година новорегистрираните безработни – 217, са били близо четири пъти по-малко.
Само за времето от 1 до 13 април като безработни са се регистрирали 528 души, а за същия период са започнали да се трудят едва 19 лица. Общо за един месец – от 13 март до 13 април, 68 човека са започнали работа.
За да не се струпват хора и да се образуват опашки, което поставя под риск осъществяването на въведените противоепидемични мерки, от Бюрото по труда съветват желаещите да се регистрират като безработни да използват системата за сигурно елетронно връчване, ако притежават ПИК от Националния осигурителен институт. Възможно е и заявленията за регистрация в бюрото да се изпращат по електронната поща или чрез лицензиран пощенски оператор.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*