Новини, Образование

Общо 94 акта са съставени на родители на деца, непосещаващи училище

През миналата учебна година кметът Владимир Георгиев е съставил 94 акта на родители, чийто деца не посещават редовно училище. По актовете са издадени наказателни постановления, като глобата за първо нарушение е в размер на 50 лв.
Актовете са съставени на основата на подадени от директорите на училища справки за допуснатите неизвинени отсъствия от учениците. Тук се включват и малчуганите от детските градини, от подготвителните групи, които също подлежат на задължително обучение. Както поясниха запознати, по принцип акт се съставя след допуснати 5 неизвинени отсъствия. Тогава родителите на децата и учениците подлежат на санкции.
Работата на мобилните групи за обхващане на подлежащите на обучение в училище ще продължи и през започващата сега нова учебна година. След началото на учебната година съответните адреси ще бъдат обходени, уточниха от общинската администрация. За тази цел са сформирани общо 10 екипа. При необходимост ще се налагат и санкции.

Leave a Reply