Новини, Обяви

Обява на “Комекес” АД

“Комекес” АД, гр. Самоков, уведомява своите битови клиенти, че считано от 01.09.2020 г., крайната цена на природния газ е повишена: от 53,9105 лв./МВтч на 58,4585 лв./МВтч /или от 0,57 лв./нм3 на 0,62 лв./нм3, при коефициент 10.619/
Новата цена 58,4585 лв./МВтч включва:
– Доставка на природен газ: 22,4600 лв./МВтч
– Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа: 21,5000 лв./МВтч
– Цена за снабдяване с природен газ: 2,8400 лв./МВтч
– Цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа: 0,4905 лв./МВтч
– Цена за достъп до газопреносната мрежа /базова за м. 09.2020 г.; крайната цена се изчислява след края на съответния месец: 1,4249 лв./МВтч, както и ДДС върху горепосочените стоки и услуги.
Цените за небитови клиенти са посочени на сайта на „Комекес“ АД – www.komekes.com, както и в офиса на ул. „Авксентий Велешки“ 6.  

Leave a Reply