Обявление на Община Самоков

Община Самоков, област Софийска, на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ определя на 06.03.2017 г. от 16.00 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Самоков и крайградска територия по отношение на УПИ I – за „Комплексно жилищно и обществено обслужване” в кв. 206а по плана на гр. Самоков.
Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*