Новини, Обяви

Обявление на Съюза на слепите

Съюзът на слепите – гр. Самоков набира нови членове с очен ТЕЛК и съобщава на всички инвалиди с очен ТЕЛК – І група и І група с чужда помощ, че приема молби за получаване на еднократна парична помощ съгласно чл. 52 за 2014 г. Необходимо е решение от ТЕЛК.
Клубът се намира на ул. „Асен Карастоянов” № 2 /старата сграда на съвета/, втори етаж, и работи в понеделник от 10 до 14 ч. Тел. 0722/6-61-93

Leave a Reply