Здраве, Новини, Поздравления

Огромно благодаря, поклон!

Изказвам огромната си благодарност на екипа от медицински сестри към Община Самоков, работещи в училищата и детските ясли, регистраторите и шофьорите на линейки към „МБАЛ-Самоков” ЕООД, които дадоха денонощни дежурства на ГКПП – Калотина за периода от 23 март 2020 г. до 26 март 2020 г. включително.
Огромно благодаря, поклон пред вас!

Д-р Красимира Арангелова Ковачка,
от името на екипа на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

Leave a Reply