Одобрение от здравното министерство се чака за терена на “Трудова терапия”

Отговор

Във връзка с читателското писмо “Още една сграда се разваля пред очите ни…” /бр. 11 от 7 февруари т.г./ представител на редакцията се свърза с инж. Бранимира Бодурова, директор на дирекция в Общината.
Тя поясни, че парцелът и сградите на бившата “Трудова терапия” са общинска собственост. Предназначението на въпросния парцел е за обществено обслужване съгласно действащия регулационен план на града ни, одобрен със заповед № 45 през 1978 г.
До момента не е извършвано застрояване на мястото и съществуващите сгради не са имали траен градоустройствен статут.
Във връзка с решение № 1030 на Общинския съвет от 2009 г. е изготвен ПУП /подробен устройствен план/ за изменение на плана за регулация и застрояване и теренът е отреден за обществено обслужване. Направени са, както обясни инж. Бодурова, всички предварителни съгласувания с различните инстанции съгласно закона. Разработката е изпратена за съгласуване и в Министерството на здравеопазването, тъй като теренът е в съседство със самоковската болница. След евентуалното одобрение и от министерството ще бъдат предприети и съответни действия, заключиха от Общината.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*