Одобриха за финансиране втория етап от ВиК мрежата на Боровец

Проектът за изграждане на ВиК мрежата в Боровец /втори етап/ на Община Самоков бе одобрен за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството.
Проектът е на стойност 2 606 580 лв. и предвижда изграждане на водопровод от 3700 м и 232 метра канал. Вторият етап обхваща района под хотелите „Феста“ и „Свети Георги”, стария център на Боровец и всички хотели в района до хотел „Калина”.
С подмяната на системата обектите ще се включат в канализацията, като отпадните води ще се отвеждат до пречиствателна станция „Яйцето”. Проектът предвижда още да се подмени изцяло водопроводът и да се обнови настилката.
Както е известно, преди няколко години бе изпълнен след спечелено финансиране първият етап на проекта за ВиК мрежата в курорта. Тогава бяха подменени водопроводът и каналът в централната част на курорта – от хотел „Олимп” до комплексите „Мура” и „Ела”. С осъществяването на втория етап на проекта ще бъде цялостно решен и проблемът с ВиК инфраструктурата в Боровец.
Сега предстоят процедури за избор на изпълнител на дейностите по втория етап. Практическата работа по ремонта ще може да започне през 2021 г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*