Новини, Шарен свят

Одобриха нови работни места

Съветът за сътрудничество на заседание на 26 април предложи по мерки за заетост да се сключат договори със 7 работодатели за 8 работни места. По програмата за продължително безработни бяха одобрени общо 5 работодателя за 10 работни места.
За мерки за заетост заявки са направили 20 работодатели за общо 28 работни места. Поради наличие на задължения обаче заявките на 8 работодатели не са били допуснати за разглеждане.
Както поясниха от Бюрото по труда, разискванията на заседанието са станали въз основа на критериите, одобрени от министъра на труда и социалната политика, и съобразно наличните финансови средства.
До края на май предстои да се сключат договори с предложените работодатели за субсидираните работни места и да се насочат и назначат там съответните безработни. Назначените по мерки за заетост ще получават 400 лв. заплата, а продължително безработните – минималната работна заплата. На всички се поемат и осигуровките.

Евгения Попова

Leave a Reply