Новини, Шарен свят

Около 130 нови работни места от началото на април

От 1 април в общината ще бъдат разкрити общо 129 нови работни места. Сто досегашни безработни ще се трудят 6 месеца. Във връзка с това в Бюрото по труда вече се подписват договори с работодатели по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – проект „Подкрепа за заетост”.
До края на март ще бъдат назначени и 16 безработни, наети от работодатели, участвали в процедурата за наемане на работа на лица по мерки за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта.
Пак от 1 април ще започнат работа още 13 души – 8 по проект от Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” и 5 – по регионалната програма за заетост.

Leave a Reply